Nước tương Cholimex Hương Việt Hảo Vị 500ml

13,000đ